B T

T

P

Market Policy

<

<

P

<

zheye
huace
daojuxiang

P

<

<

3

Market Policy-1

Z

1

2

<

4


P

<